UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày ...
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng trước : 176