UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND Huyện Khánh Vĩnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày ...
KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1117/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về phát động đợt thi đua đặc biệt “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu ...
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng trước : 176