Thực hiện Công văn số 95/VHTT ngày 04/3/2021 của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Khánh Vĩnh về việc cảnh báo việc chia sẻ, lan truyền tin giả trên ứng dụng Zalo, mạng xã hội Facebook và tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết tin giả, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học thực hiện tuyên truyền đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung sau