Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 ở các điểm trường. 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 nhà trường đã phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và phụ huynh học sinh dọn dẹp vệ sinh khuôn viên các điểm trường.