Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Để chuẩn bị cho một năm học được thành công tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã lao động, vệ sinh các khu vực trong và ngoài trường, các khu hoạt động và các lớp. Theo sự phân công của BGH nhà trường các giáo viên đã trang trí lớp theo độ tuổi của mình phụ trách, phù hợp với khuôn viên của lớp, tận dụng các nguyên vật liệu mở để cho các góc lớp thêm đa dạng.

Sau đây là một số hình ảnh trang trí đầu năm: