Căn cứ Quyết định số 453 /QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Trường Mầm non Trầm Hương xây dựng kế hoạch tuyển sinh nhà trẻ, mẫu giáo năm học 2019-2020 như sau: 

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện việc tuyển sinh trẻ mầm non từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn xã Khánh Bình năm học 2019 – 2020 bằng hình thức xét tuyển. 

2. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

3. Huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014) vào mẫu giáo. 

4. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh học tập.

     II. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020 

1. Tuyển sinh vào nhà trẻ, mẫu giáo 

1.1 Độ tuổi quy định (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) 

- Tuổi của học sinh vào Nhà trẻ: Từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi (tiếp nhận số trẻ từ 12 tháng đến 36 tháng tuổi, tùy theo điều kiện của nhà trường). 

- Tuổi của học sinh vào Mẫu giáo: Từ 3 tuổi đến 5 tuổi (Riêng học sinh Mẫu giáo 5 tuổi nhà trường ưu tiên tiếp nhận 100%). 

1.2 Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển

 a) Hồ sơ dự tuyển:

 - Đơn xin nhập học (theo mẫu quy định chung nhà trường phát hành). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

 - Bản photocopy hộ khẩu (không yêu cầu chứng thực) hoặc giấy xác nhận tạm trú. Cán bộ, giáo viên được phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính và kí xác nhận vào bản sao. 

b) Điều kiện dự tuyển:

 - Có đủ hồ sơ hợp lệ.

 - Đúng độ tuổi quy định. 

- Đúng tuyến tuyển sinh quy định. 

       Nhà trường đã phối hợp với xã Khánh Bình thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đến phụ huynh học sinh thời gian nộp hồ sơ. 

Tổ tiếp nhận hồ sơ đã tiếp nhận các hồ sơ đúng theo quy định nghiêm túc và bàn giao đầy đủ cho hội đồng xét tuyển.

Từ ngày 15-17/7/2019, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện công tác xét tuyển. Đại diện của địa phương có Ông Đinh Văn Được, Phó chủ tịch xã Khánh Bình đến tham gia xét tuyển và phát biểu chỉ đạo. 

Trong quá trình xét tuyển hội đồng xét tuyển đã làm việc nghiêm túc, đúng quy định. Sau đó báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT. 

- Nhà trường sẽ công bố kết quả tuyển sinh trước bảng thông báo của trường sau khi được lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo phê duyệt để phụ huynh học sinh biết.