Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong ngành giáo dục.

Hôm nay đúng 14h 00 ngày 11/ 10/ 2019. Tại Trường Mầm non Trầm Hương tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019- 2020.

Trong Hội nghị đã tổng kết những thành tích đạt được trong năm học 2018- 2019, và trong Hội nghị cũng đã đề ra những phương hướng cho năm học 2019- 2020.

Ban thanh tra nhân dân cũng đã báo cáo và tổng kết nhiệm kì 2 năm 2017- 2019 và bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới.

Buổi hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và thảo luận sôi nôi.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị

Chúc tất cả các Cán Bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.