Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vitoàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường,thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, UBND huyện Khánh Vĩnh lập kế hoạch phát động phong trào.

Thực hiện kế hoạch số 2876/KH-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, UBND xã Khánh Bình lập kế hoạch phát động phong trào hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

            ​​​Hưởng ứng chiến dịch Trường mầm non Trầm Hương tiến hành đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp cảnh quan tại trường học các khu vực

 trong trường. Phối hợp vân động phụ huynh trồng cây xanh, các học sinh don dẹp các điểm trường.

Sau đây một số hình ảnh: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

2020_09_10_20_44_237.jpg

 

2020_09_10_20_44_248.jpg

2020_09_10_20_44_249.png

 

2020_09_10_20_44_2410.png

2020_09_10_20_44_2511.jpg