PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TRẦM HƯƠNG                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 34a/KH-MNTH                                                                                   Khánh Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019 

        Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh; 

         Thực hiện Công văn số 387/PGDĐT-MN ngày 17/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019; 

          Trường Mầm non Trầm Hương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019 như sau: 

            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

           1.Thuận lợi – Khó khăn 

            *Thuận lợi - Nhà trường đã có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục tại đơn vị. 

           - Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh đã đóng góp trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng đồ chơi cho các cháu. 

          - Đội ngũ cán bộ - giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, biết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. *Khó khăn 

         - Trường có 02 điểm phụ cách xa điểm chính (8km so với điểm chính). 

- Điểm trường Ba Dùi còn thiếu cơ sở vật chất chưa có tường rào bao quanh, phòng học xuống cấp không đảm bảo diện tích theo quy định. 

- Đời sống nhân dân địa phương còn nhiều khó khăn, kinh tế thu nhập thấp. 

- Điều kiện CSVC, đồ dùng dạy học tuy hằng năm có được đầu tư, bổ sung song vẫn còn nhiều hạn chế (bàn ghế vừa thiếu, vừa bị hư hỏng nhiều sau bão số 12 năm 2017). 

- Lớp học Ba Dùi và Cao Mô Xê độ tuổi ra lớp không đủ nên nhà trường tổ chức lớp học ghép trẻ3 -4 tuổi, 4 – 5 tuổi và 5 -6 tuổi, từ đó công tác CSGD còn gặp nhiều khó khăn.

 2. Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên Toàn trường có 36 người trong đó: 

- Ban lãnh đạo: 03/03nữ (ĐH: 03 ) 

- Giáo viên: 20/20nữ (ĐH: 04; CĐ: 7, TC: 09). Trong đó có 01 hợp đồng 31/5.

 - Công nhân viên: 13/10 nữ (Trung cấp 02, CĐ: 01, 05 sơ cấp). 

II. NHIỆM VỤ CHUNG 

Tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục, năm học 2018-2019. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non (GDMN); tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong đơn vị; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trong chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát động phong trào “Vòng tay yêu thương” trong đơn vị nhằm chia sẻ, hỗ trợ, những trường hợp còn khó khăn. 

* Biện pháp: 

- Xây dựng ý thức trách nhiệm cao trong mọi công việc, tu dưỡng đạo đức, văn hóa trong ứng xử, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

 - Xây dựng nội qui, qui định chế độ, lề lối làm việc, tạo môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học thân thiện và trách nhiệm trong đơn vị.

 - Chủ động trong công tác tham mưu năng động.

 - Các lớp trang trí lớp trồng cây xanh xây dựng góc thiên nhiên tạo khung cảnh sư phạm, tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động góc, hoạt động ngoài trời có chất lượng. 

- Các lớp thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh cá nhân trẻ, tuyệt đối không để học sinh ăn mặc bẩn đến lớp. 

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ 

Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ quỹ đất để xây dựng phòng học phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; quỹ đất để xây dựng các phòng học để huy động trẻ độ tuổi 12-36 tháng tuổi ra lớp; việc quy hoạch phát triển lớp học tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non và các quy định hiện hành, đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham mưu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương để phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ. Xây dựng lộ trình đến năm 2020 đạt tỉ lệ huy động nhà trẻ đạt trên 35% , tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 90%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99,95%. 

* Chỉ tiêu cụ thể: - Số lượng: Huy động đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Toàn trường 267 trẻ. Trong đó: + Nhà trẻ 18-24 tháng: 20/10N/13DT/7NDT + Nhà trẻ 24-36 tháng: 26/14N/14DT/5NDT + MG 3-4 tuổi: 36/13N/28DT/12NDT + MG 4-5 tuổi A: 29/14N/21DT/10NDT + MG 4-5 tuổi B: 30/14N/24DT/12NDT + MG 5-6 tuổi A: 34/17N/23DT/12NDT + MG 5-6 tuổi B: 34/17N/24DT/9NDT + MG 4-5, 5-6 tuổi: 32/20N/31DT/19NDT + MG 3-4,4-5, 5-6 tuổi: 26/16N/24DT/15NDT 

* Biện pháp thực hiện 

- Quán triệt cho mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi, đồng thời nắm bắt thông tin của phụ huynh về nhu cầu gởi con và lý do không muốn gởi con để có biện pháp thích hợp. 

- Thông qua các cấp lãnh đạo ở địa phương để tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, lớp; đồng thời khẳng định đưa trẻ đến trường trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ, để cán bộ và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ nhà trường.

 - Chỉ tiêu về huy động số lượng và duy trì sĩ số trẻ cả năm học là tiêu chuẩn xếp loại thi đua cho giáo viên phụ trách lớp.

 - Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi để kích thích lòng ham thích đi học ở trẻ và làm yên lòng phụ huynh. 

- Mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường phải xây dựng cho mình phong cách sư phạm thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với mọi trẻ tạo cho trẻ lòng yêu mến cô giáo, yêu lớp thích đến trường. 

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT)

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tập trung ưu tiên nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; phối hợp, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT theo thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh qui định. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

* Phấn đấu duy trì đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi năm 2018. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 

a) Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định số 80/NĐ-CP); Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Công văn số 851/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 2488/SGDĐT-GDMN ngày 04/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định số 80/NĐ-CP); xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích (Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010), kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo các biện pháp khắc phục, đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện sau kiểm tra; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ.

 b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 4088/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Quản lý chất lượng bữa ăn, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Thực hiện sử dụng phần mềm dinh dưỡng để hỗ trợ công tác xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn. Xây dựng thực đơn đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu đủ năng lượng và đảm bảo sự cân đối giữa các chất sinh năng lượng của thực đơn. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi; chiều cao theo tuổi; cân nặng theo chiều cao đối với trẻ từ 01-60 tháng tuổi hoặc BMI theo tuổi đối với trẻ từ 61-78 tháng tuổi). Phối hợp với trạmY tế, tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì. Tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường, tổ chức tập huấn, quản lý chặt chẽ và tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường có hiệu quả. 

* Chỉ tiêu phấn đấu

 - 100% cháu được khám sức khỏe 01 lần/năm, 100% được theo dõi biểu đồ tăng trưởng. 

- Phấn đấu đến cuối năm: 

+ Trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 15%, thấp còi dưới 20%. 

+ Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 10%, thấp còi dưới 15%. 

\- 100% trẻ mẫu giáo biết xúc miệng đánh răng. 

- 100% không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thức ăn tại trường. 

- 100% các cháu có đủ nước uống và nước sử dụng sinh hoạt. 

- 100% các cháu có thói quen về lễ giáo và thói quen vệ sinh, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

 c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên về nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang bị đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình, hỗ trợ giáo viên tổ chức thực hiện tốt Chương trình GDMN sau chỉnh sửa; hướng dẫn giáo viên áp dụng chương trình GDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng: cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ bằng nhiều hình thức. Xây dựng thư viện thân thiện, hướng dẫn cha mẹ trẻ lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại gia đình. 

Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020: tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao năng lực cho đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 6503/KH-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 2072/SGDĐT-GDTH ngày 07/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa). Chú trọng nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện tăng cường tiếng Việt trong hè 2018 để có các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2019. Hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa ở lớp ghép tại điểm trường Ba Dùi và Cao Mô Xê. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện bảo đảm Quyền trẻ em; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của trung ương và địa phương đối với trẻ DTTS, trẻ khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin giúp cho mọi người và cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng. 

Thực hiện chương trình 

- Ngày tựu trường: 27/8/2018.

 - Ngày khai giảng: 05/9/2018. 

- Học kì I: từ 05/9/2015 đến 04/01/2019.

 - Học kì II: Từ 07/01/2019 và kết thúc chương trình chậm nhất ngày 17/5/2019.

 - Kết thúc năm học ngày 31/5/2018. 

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

* Về Đánh giá trẻ cuối năm học 

+ Trẻ nhà trẻ: Mức độ ở các lĩnh vực trẻ đạt từ 85% trở lên. 

+ Trẻ mẫu giáo: Mức độ ở các lĩnh vực trẻ đạt từ 90% trở lên. 

* Về tỷ lệ chuyên cần: 

+ Trẻ nhà trẻ: Tỷ lệ chuyên cần mùa nắng: 80 - 90. mùa mưa: 75 - 80%. 

+ Trẻ mẫu giáo: Tỷ lệ chuyên cần mùa nắng; 90 - 95% trở lên, Mùa mưa: 85 - 90% - Bé ngoan tháng đạt: 45-50%. 

- Đạt danh hiệu bé ngoan suất sắc: 45-50%. 

- Đối với trẻ em 5 tuổi: đạt 95% tỷ lệ chuyên chăm hàng tháng.

 * Tổ chức các hội thi Đối với cô:

 - Hội giảng cấp trường 1 lần/ năm. -

 Tổ chức chuyên đề trường 2-3 lần /năm. 

- Tham gia Hội thi ĐDDH cấp huyện phấn đấu đạt 2-3 bộ.

 - Tổ chức các cuộc thi qua các ngày lễ hội như ngày 20/11; ngày 20/10; 8/3... Đối với cháu: 

- Tổ chức hội thi Hội khỏe măng non cấp trường 1 lần/ năm. 

- Tham gia giao lưu tiếng Việt cho trẻ em 5 tuổi cấp trường, cấp huyện. 

* Biện pháp thực hiện - Tăng cường kiểm tra về chế độ ăn và công tác vệ sinh chăm sóc trẻ.

 - Tuyên truyền đến các phụ huynh về chế độ ăn của trẻ, ăn đủ lượng, đủ chất để phòng chống SDD cho trẻ.

 - Có biện pháp phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh dịch khác.

 - Động viên, khuyến khích các cháu ăn hết xuất: chú ý đến những cháu ăn ít, ăn chậm, giới thiệu các món ăn để khuyến khích trẻ ăn ngon miệng. 

- Khám sức khoẻ cho trẻ định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. -

 Thành lập ban kiểm tra vệ sinh dinh dưỡng. Ký hợp đồng với các chủ bán thực phẩm sạch cho trường.

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể đến tập thể giáo viên về thực hiện chương trình giáo dục mầm non điều chỉnh, sửa đổi. - Mỗi một CB – GV–NV cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động một cách cụ thể, có khoa học dựa trên chương trình khung của Bộ và đặc điểm tình hình thực tế của trường lớp.

 - Tổ chức các hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Mỗi giáo viên biết lựa chọn và sử dụng các phương pháp, biện pháp dạy học tích cực, phát huy tính tích cực chủ động trẻ. Tăng cường khai thác sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả. 

- Hàng tuần, tháng giáo viên phụ trách lớp phải làm tốt những yêu cầu theo hồ sơ sổ sách của lớp. 

- Các giáo viên phụ trách các nhóm lớp có kế hoạch phân công nhau phụ trách các góc hoạt động của trẻ để có kế hoạch bổ sung kiến thức, rèn kỹ nằng cho trẻ để chất lượng trẻ đạt hiệu quả cao.

 5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi Tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đến trường tại địa phương, trên cơ sở đó tham mưu các cấp để đầu tư xây dựng phòng học phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và thực tế của địa phương. Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chú trọng sửa chữa công trình vệ sinh, cửa sổ lớp học đã hỏng điểm chính,. Xây dựng hàng rào khuôn viên điểm trường Ba Dùi. Đầu tư đạt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị. Thực hiện rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lựa chọn, mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và giáo viên thực hiện theo danh mục đăng ký tài liệu năm học 2018-2019. Chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Thực hiện tự làm đồ dùng, đồ chơi cần đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi của giáo viên. 

* Biện pháp thực hiện:

\ - Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ em để hỗ trợ một số thiết bị, vật liệu và cùng làm đồ dùng, đồ chơi để bổ sung danh mục đồ chơi cho trẻ. 

- Tăng cường công tác xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên địa bàn và cộng đồng xã hội trang bị một số đồ dùng, đồ chơi. 

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất theo gia đoạn. 

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non 

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

 Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 4088/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Thực hiện định mức giáo viên/lớp theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ. 

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp giáo viên mầm non; trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ; khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet. 

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BDGĐT ngày 18/8/2017 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo việc thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định. Tiếp tục thực hiện chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, người đứng đầu cơ sở GDMN giỏi. Thực hiện bồi dưỡng các nội dung theo nhu cầu của giáo viên, nhân viên, vận động giáo viên, nhân viên tham gia học lớp tiếng Raglai, nghiệp vụ tài chính, quản lý cơ sở GDMN, CNTT… 

* Biện pháp: 

- Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, nội dung chất lượng sinh hoạt tổ, nhất là việc mở chuyên đề đổi mới về phương pháp giảng dạy. 

- Thực hiện quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tập nói tiếng việt cho các cháu, nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng chuyên đề trong năm lồng ghép giáo dục “VSDD, ATGT, VSRM...”, giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức hoạt động góc hoạt động ngoài trời có nội dung phong phú, phù hợp với nhận thức của trẻ.

 - Tăng cường làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi phục vụ cho tiết dạy, nghiên cứu tài liệu học bồi dưỡng thường xuyên để áp dụng vào dạy trẻ.

 - Giáo viên có sự chuẩn bị tốt về giáo án, kế hoạch hoạt động, đồ dùng phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ trước khi lên lớp.

 - Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong quản lý. 

Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ trong việc thực hiện Chương trình GDMN và các quy định trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành; thực hiện đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá đội ngũ giáo viên thực chất, hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tránh tình trạng chạy theo số lượng và thành tích; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN; không khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học. 

Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho giáo viên. Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện phần mềm báo cáo GDMN, tiết kiệm thời gian công sức cho việc thống kê, tổng hợp. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Hiệu trưởng cam kết chất lượng chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo qui định của pháp luật, của ngành đối với cá nhân vi phạm. 

Triển khai thực hiện Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá và phấn đấu đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1.

 - Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 

+ Kiểm tra toàn diện 30% đối tượng được kiểm tra/năm.

 + Kiểm tra chuyên đề 30% đối tượng được kiểm tra/năm. 

+ Dự giờ xếp loại tiết dạy tốt giáo viên1 lần/tháng. 

+ Kiểm tra công tác kế toán1lần/tháng. 

+ Kiểm tra hồ sơ tổ 01 lần/tháng, hồ sơ chuyên môn 03 lần/năm.

 + Họp liên tịch, họp ban giám hiệu1 lần/tháng; họp hội đồng, họp chuyên môn 1 lần/tháng vào chiều thứ sáu tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.

 * Biện pháp

 - Duy trì công tác kiểm tra HSSS giáo viên, sinh hoạt chuyên môn đưa chất lượng chuyên môn ngày càng đi lên.

 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt trong ngày của các độ tuổi ở các lớp. 

- Đánh giá sát thực từng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp để có hướng bồi dưỡng. 

- Thường xuyên dự giờ đột xuất không báo trước và kiểm tra vệ sinh, nề nếp các lớp

 - Duy trì chế độ kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn và thực hiện nghị quyết của nhà trường và các đoàn thể trong đơn vị. Khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân tích cực có nhiều thành tích đóng góp cho nhà trường.

 8. Thực hiên tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển nhà trường. 

Tham gia tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các trường trong cụm. 

9. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với đài truyền thanh địa phương, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về giáo dục mầm non. Chủ động trong công tác tuyên truyền về GDMN, về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non; những chủ trương đổi mới GDMN để tạo sự đồng thuận của xã hội; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học.

 Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập. 

*Biện pháp thực hiện: 

-Xây dựng các góc tuyên truyền ở các lớp để phụ huynh cùng đọc.

 -Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với độ tuổi ngắn gọn, đầy đủ. 

-Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp theo từng mùa . 

-Tuyên truyền với phụ huynh qua tranh ảnh, qua các buổi họp phụ huynh 03 lần/năm 

10. Phấn đấu thi đua tập thể và cá nhân 

Phấn đấu: - Danh hiệu tập thể: Tập thể lao động xuất sắc; UBND huyện khen; UBND tỉnh khen. 

- Công đoàn cơ sở: Vững mạnh 

- Chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Vững mạnh 

- Cá nhân: 

+ LĐTT cả năm: đạt: 100%. 

+ Chiến sỹ thi đua: 04 – 05 người. 

+ UBND huyện khen: 07-08 người. 

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 12- 14 GV

 + Cô nuôi giỏi cấp trường: 03-04 cô

 - Không có cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật. 

Trên đây là Kế hoạch nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019 của Trường mầm non Trầm Hương./.