Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1117/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về phát động đợt thi đua đặc biệt “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trong Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh