Thông báo tuyển sinh năm học 2018- 2019 của Trường mầm non Trầm Hương

Trường mầm non Trầm Hương thông báo đến quý vị phụ huynh có con em trong độ tuổi tuyển sinh tham khảo để làm hồ sơ cho các con.

. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 

1. Độ tuổi quy định (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) - Tuổi của học sinh vào Nhà trẻ: từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi, nhà trường tiếp nhận trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi. 

- Tuổi của học sinh vào Mẫu giáo: từ 3 tuổi đến 5 tuổi (Riêng học sinh Mẫu giáo 5 tuổi ưu tiên tiếp nhận 100%). 

2. Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển 

a) Hồ sơ dự tuyển:

 - Đơn xin nhập học (theo mẫu quy định chung nhà trường phát hành). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bản photocopy hộ khẩu (không yêu cầu chứng thực) hoặc giấy xác nhận tạm trú. Cán bộ, giáo viên được phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính và kí xác nhận vào bản sao. 

b) Điều kiện dự tuyển: 

- Có đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đúng độ tuổi quy định. 

- Đúng tuyến tuyển sinh quy định.