Trường Mầm non Trầm Hương tổ chức đánh giá, khảo sát trẻ cuối năm 

        Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Trầm Hương, sau một thời gian ôn tập và có được sự phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh trong toàn trường. 

       Vào 2 ngày 7, 8 tháng 5 năm 2019 Trường Mầm non Trầm Hương đã tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ cuối năm, năm học 2018-2019.               

     Tham gia đánh giá chất lượng trẻ cuối năm có các đồng chí trong Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp. 

       Mục đích của đợt khảo sát trẻ nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu cần đạt của mục tiêu giáo dục từng độ tuổi thông qua các lĩnh vực phát triển: Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Thể chất, Tình cảm kỹ năng - xã hội. 

       Thông qua kết quả khảo sát trẻ cuối năm để đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, coi đây là một tiêu chí để xếp loại thi đua giáo viên cuối năm học. 

      Buổi khảo sát được giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đã đề ra, tạo cho các cháu không khí vui tươi, phấn khởi, mạnh dạn tự tin vào khả năng của mình. 

    Qua 2 ngày khảo sát đánh giá BGH, các giáo viên đã đánh giá chính xác, đúng với năng lực của trẻ. Nhìn chung các trẻ đều trả lời được tất cả các câu hỏi và các bài tập của giáo viên đưa ra, Song ngoài ra còn một số trẻ em là người đồng bào tiếng Kinh còn hạn chế nên mong các bậc phụ huynh quan tâm đến trẻ nhiều hơn.

Kết quả: Tổng số trẻ được khảo sát:  

Lớp 13- 24 tháng: Tổng số trẻ đánh giá 20 trẻ; Đạt 19/20 chiếm tỉ lệ đạt 95% ;  Chưa đạt 1 trẻ chiếm tỉ lệ 5%.

Lớp 25- 36 tháng: Tổng số trẻ đánh giá 26 trẻ; Đạt 24/26 chiếm tỉ lệ 92,3 5; Chưa đạt 2 trẻ chiếm tỉ lệ 7,7%.

Lớp 3- 4 tuổi: Tổng số trẻ đánh giá 36 trẻ;  Đạt 34/36 chiếm tỉ lệ 94,4%; Chưa đạt 2 trẻ chiếm tỉ lệ 5,6%.

Lớp 4- 5 tuổi A: Tổng số trẻ đánh giá 29 trẻ; Đạt 27/29 chiếm tỉ lệ 93,1%; Chưa đạt 2 trẻ chiếm tỉ lệ 6,9%.

Lớp 4-5 tuổi B: Tổng số trẻ đánh giá 30 trẻ; Đạt 28/30 chiếm tỉ lệ 93,3%; Chưa đạt 2 trẻ chiếm tỉ lệ 6,7%.

Lớp 5- 6 tuổi A: Tổng số trẻ đánh giá 34 trẻ; Đạt 34/34 chiếm tỉ lệ 100%.

Lớp 5- 6 tuổi B: Tổng số trẻ đánh giá 34 trẻ; Đạt 34/34 chiếm tỉ lệ 100%.

Lớp ghép 4-5; 5-6 tuổi: Tổng số trẻ đánh giá 32; Đạt 30/32 chiếm tỉ lệ  93,8%; Chưa đạt 2 trẻ chiếm tỉ lệ 6,2%.

Lớp ghép 3-4; 4-5; 5-6 tuổi: Tổng số trẻ đánh giá 26; Đạt chiếm tỉ lệ 100%.

Tổng số trẻ đánh giá: 267 trẻ. Đạt 256/267 chiếm tỉ lệ 95,9% chưa đạt 11/267 chiếm tỉ lệ 4,1%.

Kính mong phụ huynh rèn luyện thêm cho trẻ trong thời gian trẻ nghĩ hè để trẻ có kết quả tốt hơn trong năm học tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh về đợt khảo sát đánh giá trẻ cuối năm học: